FINAL PRACTICAL SCHEDULE CLASS-11 2022-2023

DELHI PUBLIC SCHOOL R.K.PURAM

FINAL PRACTICAL SCHEDULE CLASS-11 2022-2023 

Check your practical schedule sent on your official email.

Batch

Time Schedule


Batch

Time Schedule


Batch

Time Schedule

B1

07:20 am – 09:20 am


B2

09:20 am – 11:20 am


B3

11:40 am – 01:20 pm


DAY DATE

BATCH

PHYSICS

CHEMISTRY

BIOLOGY

COMPUTER SC.

FRI 24-02-23

24-02 L1B1

[SA] BH(22)
24-02 L2B1

[TK] GH(19)[AV] J(3), K(17)

24-02 L1B3[KY] BH(7) GH(14)

[SH] BH(15) GH(9)

SAT 25-02-23

25-02 L1B1


[DK] BH(22)25-02 L2B1


[VG] GH(19)MON 27-02-23

27-02 L1B1

[SA] A(19) B(6)

[DK] F(3), G(14), H(9) 

[KY] A(10), B(15)

[AV] K(18)

27-02 L2B1

[MH] D(9) E(16)

[AN] H(14) I(12)


[SK] G(20)

27-02 L1B2

[SA] B(6) C(15) D(4)

[AS] I(4) J(19) K(3)

[KS] B(3), C(12), D(7)

[SR] S(11), T(3), U(2), W(4)

27-02 L2B2

[HB] E(8) F(17)

[VG] K(4), L(2), M(20)


[HJ] D(7),E(13)

27-02 L1B3

[SK] H(9) I(16)

[SU] K(5), L(10), M(5)


[SH] Q(9), E(1), F(16), G(3)

27-02 L2B3

[VA] J(18) K(7)


[SK] G(1), H(8)

WED 01-03-23

01-03 L1B1

[SM] F(3) G(14) H(8)

[DK] L(15), M(10)

[SC] A(19) B(10)

[HJ] D(2), E(16)

01-03 L2B1

[VA] I(6) J(19)

[SU] D(13), E(12)


[SH] F(5)

01-03 L1B2

[AD] H(15) I(10)

[DK] M(9), A(10), B(6) 

[SC] B(2) C(15) D(11)

[SH] E(8), F(12)

01-03 L2B2

[TK] K(23) L(2)

[AS] E(2), F(16), G(7)01-03 L1B3

[HB] K(10) L(10) M(5)

[PG] B(12), C(12), D(1)


[SK] H(9), I(11)

01-03 L2B3

[MA] M(20)

[AS] G(17), H(8)


[MD] I(6), J(14)

01-03 L6B1
[SR] Q(8), S(4), T(2), U(4), W(5)

01-03 L6B2
[SR] M(1), N(2), R(1)

FRI 03-03-23

03-03 L1B1

[HB] L(15) M(10)

[AS] A(19), B(6)


[SK] F(3), G(14), H(3)

03-03 L2B1

[MA] D(13) E(12)

[AN] D(9), E(16)


[AV] I(16), J(4)

03-03 L1B2

[SA] M(9) A(10) B(6)

[SU] B(6), C(15), D(4)


[SK] H(20)

03-03 L2B2

[HB] E(2) F(16) G(7)

[AS] E(8), F(17)


[MD] J(15), K(5)

03-03 L1B3

[TK] B(12) C(12) D(1)

[AN] H(9), I(16)03-03 L2B3

[SM] G(17) H(8)

[VG/PG] I(1) J(17) K(3)Bus Users are only in Batch 1 and Batch 2.              Non Bus Users are in Batch 1, Batch 2 and Batch 3

TEACHERS INITIALS:

SA

SANCHIT CHAUHAN

TK

TARUNA KAPOOR

MA

MANOJ ARORA

MH

MANIRUL HOSSAIN

HB

HIMANSHU BEDI

SM

SAKSHI MALIK

AD

ARCHANA DEEPAK

SK

SUBODH KUMAR

VA

VIBHA ARORA

AS

ANJU SACHDEVA

PG

PREETI GANGAHAR

SU

SURUCHI BHARDWAJ

AN

SINI ANNIE ABRAHAM

DK

DHRUV KAKKAR

VG

VISHAKHA GOSWAMI

HJ

HEMA JAIN

MD

MOHITENDRA DEY

SR

SANGEETA RANA

SK

SARIKA KAUSHAL

SH

SHALINI HARISUKH

AV

ANJANA VIRMANI

KY

KUSUM YADAV

KS

KAJAL SETHI

SC

SHALINI CHANANA