Result Analysis AISSE 2005-2006 (Class X)

Toppers
97.4%

Anant Jain
Udit Batra

100 in Three Subjects

Abhishek Jain

 

OVERALL PERFORMANCE PROFILE
TOTAL NUMBER OF STUDENTS 90% &
ABOVE
80% &
ABOVE
75% &
ABOVE
60% &
ABOVE
501 158
( 31.54 %)
369
( 73.65 %)
427
( 85.23 %)
494
( 98.60 %)

SCHOOL AVERAGE AGGREGATE PERCENTAGE :
:
84.43 %
SCHOOL AVERAGE ESM PERCENTAGE : 84.78 %
TOTAL NUMBER OF A1 GRADES IN ANY SUBJECT 1491 ( 49.60 %)
TOTAL NUMBER OF A2 GRADES IN ANY SUBJECT 652 ( 21.69 %)
TOTAL NUMBER OF A1 + A2 GRADES IN ANY SUBJECT 2143 ( 71.29 %)
TOTAL NUMBER OF DISTINCTIONS IN ANY SUBJECT 2588 ( 86.09 %)

SUBJECTWISE DISTINCTIONS
SUBJECT APPEARED DIST. (%)
ENGLISH COMMUNICATIV 501 438 87.4
MATHEMATICS 501 382 76.2
SCIENCE & TECHNOLOGY 501 456 91.0
SOCIAL SCIENCE 501 441 88.0
GERMAN 73 64 87.7
FRENCH 158 118 74.7
HINDI-B 191 119 62.3
SANSKRIT COMM 79 77 97.5
I. I. TECHNOLOGY 501 493 98.4

SUBJECTWISE BOARD GRADE PERFORMANCE
SUBJECT APPEARED A1+A2. (%)
ENGLISH COMMUNICATIV 501 425 84.8
MATHEMATICS 501 345 68.9
SCIENCE & TECHNOLOGY 501 428 85.4
SOCIAL SCIENCE 501 364 72.7
GERMAN 73 25 34.2
FRENCH 158 77 48.7
HINDI-B 191 61 31.9
SANSKRIT COMM 79 75 94.9
I. I. TECHNOLOGY 501 343 68.5

* A1 -> TOP 1/8th OF PASSED CANDIDATES IN AISC
* A2 -> TOP NEXT 1/8 OF PASSED CANDIDATES IN AISC

 

HIGHEST SCORE SUBJECTWISE
SUBJECT HIGH SCORE STUDENTS GETTING HIGHEST SCORE
ENGLISH COMMUNICATIV 96 SACHIN BHARDWAJ (D)
MATHEMATICS 100 ABHISHEK JAIN (G) , ABHISHEK NANDA (G) ,
BHAVDEEP SINGH (G) , NAINA CHAKRAVARTY (H) ,
TEJAS M SURI (A) , KSHITIJ HEMAL (B) ,
SHRADDHA GUPTA (B) , ISHANK DARAL (D) ,
SACHIN BHARDWAJ ( D ) , BUDHADITYA BHATTACHARYA (E) ,
MEGHNA BAIJAL ( F ) , RACHIT DUBEY ( F )
SCIENCE & TECHNOLOGY 100 UDIT BATRA (F) , ABHISHEK JAIN (G) ,
RADHIKA MALIK (J) , AZEEZ GUPTA (L) ,
AKSHAT KUMAR SINHA (A) , ANANT JAIN (A) ,
LAVANYA JOSE (A) , NIPUN JAIN (A) ,
POOJA NAIR (C) , AKUL DAYAL (D) ,
ANUBHAV JAIN (D) , AYUSH MITTAL (D) ,
MIRA SETHI (D) , AMEY KHANOLKAR (F)
SOCIAL SCIENCE 100 UDIT BATRA (F) , ABHISHEK JAIN (G) ,
MRINALINI SINGH (I) , ISHAAN CHUGH (A) ,
NIPUN JAIN (A) , RICHA GARG (C) ,
AKUL DAYAL (D) , AYUSH MITTAL (D) ,
MIRA SETHI (D) , MEGHNA BAIJAL (F)
GERMAN 98 ABHISHEK JAIN (G) , HIMANSHU JAIN (I) ,
DHRUV RAJ GUPTA (K) , SHANKHAYAN DUTTA (K)
FRENCH 95 RADHIKA MALIK (J) , MEHARVAN SINGH (K)
HINDI-B 96 UDIT BATRA (F)
SANSKRIT COMM 99 SONALI PRASAD (A) , BUDHADITYA BHATTACHARYA (E)
I. I. TECHNOLOGY 100 BHAVDEEP SINGH (G) , KRISHNA ADIT AGARWAL (G) ,
ANKIT BHATIA (H) , AYUSH TANDON (I) ,
BHAVNA SETH (I) , HIMANSHU JAIN (I) ,
PREET SINGH (I) , HARSHITA BHUWANIA (J) ,
MALIKA DAVAR (J) , TUSHAR VASHISTH (K) ,
AAYUSH KUMAR (L) , ANKIT ARORA (L) ,
ARCHIT ARORA (L) , SACHIT KHERA (B) ,
SHRADDHA GUPTA (B) , SIDDHANT DEBASHISH (B) ,
SAMBHAV JAIN (C)

AGGREGATE WISE TOPPER LIST
FIRST TEN POSITIONS
POSITION NAME TOTAL AGGREGATE
1 UDIT BATRA ( F ) 487 97.4
1 ANANT JAIN ( A ) 487 97.4
2 SONALI PRASAD ( A ) 485 97.0
2 MIRA SETHI ( D ) 485 97.0
3 SHRADDHA GUPTA ( B ) 482 96.4
4 HEMANTIKA VERMA ( L ) 481 96.2
4 BUDHADITYA BHATTACHARYA ( E ) 481 96.2
5 ABHISHEK JAIN ( G ) 480 96.0
5 SHANKHAYAN DUTTA ( K ) 480 96.0
6 MALIKA DAVAR ( J ) 479 95.8
6 ISHANK DARAL ( D ) 479 95.8
6 AKRITI MADAN ( F ) 479 95.8
7 SIDDHANT JAIN ( K ) 478 95.6
7 NALLACHERUVU DHATR PRIYA ( A ) 478 95.6
8 MALVIKA MEHTA ( J ) 477 95.4
9 SHIPRA MALHOTRA ( I ) 476 95.2
10 YESHVI SRIVASTAVA ( H ) 475 95.0
10 RAVEE MALLA ( J ) 475 95.0
10 NIPUN JAIN ( A ) 475 95.0
10 AYUSH MITTAL ( D ) 475 95.0

ESM WISE TOPPER LIST
FIRST TEN POSITIONS
POSITION NAME AGGREGATE ESM
1 SACHIN BHARDWAJ 94.2 98.3
2 ANANT JAIN 97.4 97.7
3 UDIT BATRA 97.4 97.0
4 AAYUSHI KISHORE 94.6 96.7
5 SHRADDHA GUPTA 96.4 96.3
5 MIRA SETHI 97.0 96.3
5 UTKARSH KAWATRA 93.6 96.3
6 ABHISHEK NANDA 93.6 96.0
6 NEETIKA CHAKRABORTY 94.0 96.0
6 YESHVI SRIVASTAVA 95.0 96.0
6 VANSH MUTTREJA 94.8 96.0
7 SHIPRA MALHOTRA 95.2 95.7
7 SIDDHANT JAIN 95.6 95.7
7 SONALI PRASAD 97.0 95.7
7 ISHANK DARAL 95.8 95.7
7 AKRITI MADAN 95.8 95.7
8 JUDHAJIT BAL 94.2 95.3
8 YASH SETH 94.0 95.3
8 MALIKA DAVAR 95.8 95.3
8 SHANKHAYAN DUTTA 96.0 95.3
8 AZEEZ GUPTA 87.8 95.3
8 HEMANTIKA VERMA 96.2 95.3
8 TEJAS M SURI 94.0 95.3
9 RISHI CHOPRA 92.4 95.0
9 NALLACHERUVU DHATR PRIYA 95.6 95.0
9 AVANI SOOD 94.6 95.0
10 PRATEEK GARG 92.4 94.7
10 RAVEE MALLA 95.0 94.7
10 ISHITA BAZAZ 94.4 94.7
10 RONIKA SAPRA 92.4 94.7
10 MANAS GAUTAM 93.6 94.7
10 BUDHADITYA BHATTACHARYA 96.2 94.7
10 RACHIT DUBEY 94.2 94.7

 
© Delhi Public School, R.K. Puram, New Delhi. All Rights Reserved. (011) 26171267